1 grudnia 2015 Kategorie niszczarek
Niszczarki a sposób cięcia

Tu wyróżniamy dwie podstawowe kategorie: Paskowe – to niszczarki, które najczęściej mają niższą cenę i tną jednorazowo kilka kartek i są dość ciche. Szybko jednak zapełniają kosz Paskowo – odcinkowe – to niszczarki, które będą cięły dokumenty na mikrościnki, dzięki czemu rzeczywiście można tutaj mówić o lepszej tajności dokumentów, które zostaną dzięki nim zniszczone. Im mniejsze te ścinki mają być tym mniejszy będzie jednorazowy wsad kartek jaki będzie można umieścić w urządzeniu. Jednocześnie kosztem większej pracochłonności mamy lepsze bezpieczeństwo. Stopnie tajności odnoszą się zaś do normy DIN. Właśnie jeden ze sposobów podziału sprzętu to właśnie stopień tajności niszczonych dokumentów. Poziom ten określa norma DIN 35757.

Mamy następujące stopnie tajności DIN • DIN 1 – paskowe cięcie między 6 a 12 mm polecane do ogólnych materiałów • DIN 2 – paski, które mają mieć szerokość mniejszą niż 6 mm lub też powierzchnia ścinka mniejsza niż około 800 mm kwadratowych – dobre do wewnętrznej korespondencji. • DIN 3 – stosowane do poufnych materiałów. Kartka jest cięta na ścinki, które mają mniej niż 2 mm lub też powierzchnię mniejszą niż 320 mm kwadratowych. • DIN 4 – to stopień do materiałów tajnych, gdy ścinki mają powierzchnię mniejszą niż 30 mm kwadratowych, szerokość mniejsza niż 2mm a długość mniejsza niż 15mm. • DIN 5 – do dokumentów ściśle tajnych, które będą miały ścinki o powierzchni 10 mm kwadratowych mniejszą niż 0,8 mm szerokość oraz długość mniejszą niż 13 mm. • Poza normą DIN jest jeszcze 6 stopień tajności – tutaj ścinki są mniejsze niż 1na5 mm. Niszczarki takie przygotowywane są pod kątem dokumentów ściśle tajnych i specjalnego przeznaczenia. Jednak kartka a4 niszczona jest na 15 tysięcy kawałków.

Zobacz również
Kategorie niszczarek

Na początku trzeba sobie odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania: Co będziemy niszczyć? Tutaj wydaje się, że odpowiedź bardzo prosta ponieważ niszczyć będziemy papier. Ale trzeba się...